Nem könnyű feladat két blogbejegyzésnyi terjedelemben összefoglalni a reformáció egyik legnagyobb hatású alakja, az unitárius vallás megalapítója, Dávid Ferenc teológiai nézeteit. Szerencsére segítségünkre vannak Dávid Ferenc saját művei, illetve Dr. Erdő János kolozsvári teológiaprofesszor tanulmányai, amelyekből összegyűjtöttük a legfontosabb megállapításokat.
 
Maga Dávid Ferenc teológiájának lényegét így összegezi: „Vitatkozzanak az emberek valamint akarják; keressék Isten lényegének rejtett voltát, hányják-vessék a személyek sokaságát és forgassák az okosság bölcsességét, de az az örökélet, hogy csak téged egyedül való Istent ismerjenek, és akit elküldöttél, a Jézus Krisztust. Aki ezt hiszi, üdvözül. És ha valaki más evangéliumot prédikálna, vagy ehhez valamit ragasztana, az Isten ítéletét viseli. Amint kezdettől fogva az igazság szeretője voltam, úgy ezután is az akarok lenni, és tehetségem szerint követni az Isten tiszta igéjét. Ha pedig valamiben tévedtem volna, akik Isten igéjéből igazabbat mutatnak, megköszönöm és követni őket nem szégyellem.”
 
Isten oszthatatlan egysége. Dávid Ferenc teológiai rendszerének alapja Isten oszthatatlan egysége – minden más hitelv csupán ezen alapuló felépítmény. A Szentírásból ismerte meg, hogy csak egy Istenünk van, a mindenható Atya. Jézus is az egy Istenről tanított. Az evangélisták és az apostolok egy szót sem írtak a háromságról. Istent lényegében oszthatatlan Léleknek fogta fel; aki mindenható, bölcs, jó és igaz. Ő a világmindenség teremtője, forrása és megtartója. Imádásunk egyedüli tárgya csak Isten lehet. Jézus is azt tanította, hogy senki mást nem kell segítségül hívni, csak az Atyát.
 
Jézus. Jézus embervoltát hirdette Dávid Ferenc. Így vallott róla: „Szeretem az én Krisztusomat, hogy vérét kiontotta, szenvedett és meghalt, lelkével pedig arra indít, hogy életemet kezébe adjam, és bizonyos legyek, hogy megőriz és örök életet ad.” Őt tartotta tanítómesterünknek és útmutatónknak Istenországa felé. Benne az Istenhit, értelem és szabadság legnagyobb képviselőjét látta. Az ember Jézus nem tanít az öröktől fogva való Fiúról, sem a kettős Krisztusról, hanem csak az egy Atya Istenről. Nekünk, keresztényeknek őt kell követnünk.
 
A Szentlélek. A Szentlélekről Dávid Ferenc azt tanította, hogy az Isten lelke, ereje, az élet oka bennünk. Igaz, hogy a Biblia akaratot, belső gondolatok vizsgálását, tanítást, vigasztalást tulajdonít neki, de nem azért, mintha személyes Isten volna, hanem hogy Isten munkásságának különböző módjait szemléltesse. Isten lelke minden emberre kiterjed: ezért tanítja a szentírás, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk.
 
Következő bejegyzésünkben Isten és ember kapcsolatával, az ember erkölcsi életével foglalkozunk, Dávid Ferenc írásainak tükrében.
Szerző: Retkes Attila  2010.11.05. 12:47